بازسازي لاينر چدني

بازسازي لاينر چدني (بوش سيلندر) آسيب ديده كمپرسور هيدروژن واحد بنزين سازي پالايشگاه بندرعباس

 

 

-بررسي تكه جدا شده و قرار دادن آن در محل اوليه خود:

 

 

آغاز سوراخكاري و نصب پينهاي مخصوص

 

 

 

اتمام رديف اول پينها و نصب پينهاي سري دوم

 

 

 

 

 پايان دوخت و پرداخت اوليه محل:

 

پرداخت نهايي محل دوخت:

 

 محل دوخت پس از پرداخت نهايي

 

 انجام تست سيال نافذ:

 

  

 

 

 

 

 

و در پايان، مدير كارگاه درحال تست قطعه به روش انحصاري خود(!):

 

گزارش تخلف
بعدی