پروسیجر و مشخصات

از آنجايي كه فلز چدن پر استفاده ترين فلز موجود در صنعت است (تقريبا نيمي از فلزات مورد استفاده در دستگاه ها) و همچنين به دليل خواص منحصر به فرد آن (ريخته گري و ماشينكاري نسبتا آسان حتي در اندازه هاي چندين متر و وزن هاي چند صد تن عدم تغيير شكل پلاستيك و دفورمگي و مقاومت بالاي حرارتي و تحمل فشار) در بيشتر قسمتهاي صنعت كاربرد دارد. چه اكثر قطعات بزرگ كمپرسور ها و توربين ها و پمپ ها از اين فلز ريخته شده است. در كنار اين مزاياي نسبتاً زياد ، عدم امكان جوشكاري (بازسازي گرم) بزرگترين عيب اين فلز به شمار مي رود كه تنها راه پيش روي تيم هاي تعميراتي ،  "تعويض قطعه شكسته شده يا تَرَك داشته  " خواهد بود.

در اين روش كه تنها راه بازسازي مطمئن فلز پر استفاده اي همچون چدن است و  در بازسازي فلزات ديگر نيز كاربرد دارد  با استفاده از پينهاي قفل كننده و پينهاي محدود كننده ، امكان بازسازي ،  ترميم ، جلوگيري از پيشروي ترك و يا نصب وصله براي انواع فلزات (بخصوص چدن) وجود دارد.

به دليل نوع درگيري فلز با فلز و زاويه هاي تماس ویژه (نیروی کششی پیچ به جای نیروی رانشی معمول پیچها) ، تقريبا در تمامي موارد مقاومت قسمت بازسازي شده در سطح بسيار بالايي بوده و بنا بر تجربه و تست هاي گرفته شده حتي بيش از قسمتهاي ديگر دستگاه خواهد بود.

با انتخاب مناسب نوع فلز همچنين از تشكيل پيل الكتريكي و نيز ايجاد خوردگي و يا جدايش در اثر سرد و گرم شدن نيز مي توان جلوگيري نمود و بنا براين عمر بالايي را براي قطعات بازسازي شده مي توان در نظر داشت.

بايد در نظر داشت كه گاهاً تعمير قطعه معيوب به روش
 
Metal Stitching
كه نياز به باز كردن قطعه ندارد ميتواند چندين برابر زمان تعميرات را كوتاه كرده و يا در جايي تعمير غير ممكني را ممكن ساخت.
گزارش تخلف
بعدی