اهداف شرکت

در شرايط اقتصادي فعلي كه تعميرات دستگاه ها يكي از پر هزينه ترين و زمانبرترين فعاليتهاي صتعتي مي باشد هدف شركت از بين بردن نياز به تعويض قطعات (كه بيشتر آنها توسط شركت هاي خارجي ساخته شده) و رسيدن به نوعي خودكفايي است. همچنين مد نظر داشتن شرايط و اولويت هاي بالاي عملياتي و بازسازي قطعات در كوتاهترين زمان ممكن جهت باز گرداندن به شرايط سرويس دهي يكي ديگر از اهداف اين شركت است.

گزارش تخلف
بعدی