بازسازي بدنه پمپ P02506

 

مراحل کار

1- تست با اسپری به منظور پیدا کردن حدود و محدوده خرابی

2- درآوردن محل خرابی با فرز

3- تهیه وصله از جنس استیل و فیکس کردن وصله

4- زدن سوراخهای اولیه برای رد کردن پینهای اولیه

5- زدن پین در سر تا سر دور وصله

6- پرداخت کله گی پینها از بیرون برای بدست آوردن سطح مناسب

7-پرداخت نهایی داخل و خارج سطوح و کنترل نهایی

8-انجام تستهاي نهايي شامل :

    a)تست سيال نافذ (PT)

    b) تست فشار ( يك و نيم برابر فشار كاري پمپ)

 

 


بازسازی و نصب وصله هوزینگ بیرینگ پمپ P08001 C پالایشگاه نفت بندرعباس

بازسازی و نصب وصله هوزینگ بیرینگ رادیال پمپ

P08001 C

شرکت پالایش نفت بندرعباستصاویر هوزینگ بیرینگ پمپ پیش از بازسازی (پیدایش ترک در جای پیچ

به دلیل نبود روغن در حین کارکرد و داغ شدن بیش از حد هوزینگ

چدنی و در نتیجه شکست و ترک برداشتن آن(

http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/07072010102.jpg

http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/DSC00012.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2776.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2780.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2782.jpg


http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/IMG_2786.jpg


ارایه دستور کار و روش بازسازی از طرف بازرسی فنی پالایشگاه

http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/Before/Resized/WO2.GIF


در شهریور ماه 1389 این هوزینگ بیرینگ توسط شرکت نت فن آور خلیج فارس بازسازی شد که مورد تایید تعمیرات ماشینری و بازرسی فنی شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز قرار گرفت

تصاویر هوزینگ بیرینگ پس از بازسازی:

http://persiangulftech.persiangig.com/Projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00020.JPG


http://persiangulftech.persiangig.com/projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00022.JPG


http://persiangulftech.persiangig.com/projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00024.JPG
محل بازسازی شده پس از تست به روش PT  -  Penetrate Test


http://persiangulftech.persiangig.com/projects/P08001C-Housing/After/Resized/DSC00027.JPG
گزارش تخلف
بعدی